برندۀ رقابت باشیم

آدم‌های ضعیف با بقیه رقابت می‌کنند، آدم‌های قوی با خودشان. وقتی مشغول رقابت با دیگری هستیم معمولاً مسیری که طی می‌کنیم پر از استرس و

ادامه مطلب »