متفاوت باش

ما آدم‌ها استعداد زیادی برای شبیه به هم شدن داریم. طوطی‌وار شبیه به کسانی می‌شویم که آن‌ها را بیشتر از بقیه می‌بینیم. بی‌سروصدا دوستانمان را

ادامه مطلب »