من چه کسی هستم؟

دوربینی را تصور کنید که از بالا دارد کهکشان‌های مختلف را نشان می‌دهد. این دوربین کم‌کم پایین می‌آید تا به کهکشانی که ما در آن

ادامه مطلب »