متفاوت باش

ما آدم‌ها استعداد زیادی برای شبیه به هم شدن داریم.

طوطی‌وار شبیه به کسانی می‌شویم که آن‌ها را بیشتر از بقیه می‌بینیم.

بی‌سروصدا دوستانمان را تقلید می‌کنیم.

زمان می‌گذرد و یکهو به خودمان می‌آییم بسیاری از رفتارهای ما شبیه به همۀ آن‌هایی شده است که به ما نزدیک‌ترند.

و یک قانون کلی و بی‌رحمانه در جهان وجود دارد:

آدم‌هایی که شبیه به هم هستند را کمتر جدی می‌گیرد.

دنیا به آدم‌هایی که متفاوت از بقیه هستند بیشتر بها می‌دهد.

این قانونِ بی‌رحمانۀ آدم‌ها هم هست.

شبیه به دیگران نشدن هنر بزرگی است.

و چون تعداد آدم‌هایی که این هنر را دارند بسیار محدودند، پس چشم همۀ آدم‌ها به دنبال افراد متفاوت است.

من و شما، کسانی را که قدری متفاوت از عمومِ مردم زندگی می‌کنند می‌بینیم و آن‌ها را ستایش می‌کنیم.

اگر تفاوتی در نوع نگاهت به دنیا می‌بینی، به آن احترام بگذار.

اگر متفاوت از دوستان و نزدیکانت فکر می‌کنی، برای این تفاوت ارزش قائل شو.

اگر دوستان خوبی نداری، بی‌هیچ تعارفی تغییرشان بده چون بخواهی نخواهی چیزهایی از آن‌ها را به عنوان شخصیت خودت برمی‌داری و مال خودت می‌کنی.

در عوض، با کسانی معاشرت کن که دوست داری شبیه‌شان باشی.

با کسانی وقت بگذران که می‌دانی شبیه به آن‌ها شدن برایت سودمند است.

شبیه به خودت باش.

و شبیه به الگوهایی که در زندگی داری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.